grafik

Grafischer Entwurf

 

holzmodell

Holzmodell

 

roterplastik

Tiefgezogen

 

prototyp1

Prototyp Matterhorn

 

prototyp2

Prototyp Matterhorn

 

prototyp

Prototyp Matterhorn

 

folie

OSRAM Tiefgezogen


 

rendering

OSRAM System

aufbau

OSRAM Montage